Termeni și Condiții

 

 1. Conținut

1.1 Răspunzând la "#YesAlfa", acordați dreptul FCA și filialelor, afiliaților, agenților, angajaților, reprezentanților, cesionarilor și oricăror alte persoane care acționează în numele FCA sau autorizate de aceasta:

 1. a) Utilizați fotografiile, videoclipurile, postările și/sau alt conținut online la alegerea FCA ("Conținut") în scopuri comerciale, pe orice platformă de social media, pentru a promova produsele sau serviciile FCA și indiferent de mediul utilizat.
 2. b) Înregistrarea, reproducerea, copierea, imprimarea, publicarea sau transmiterea conținutului către public;
 3. c) să modifice, să prelucreze Conținutul, inclusiv încorporarea acestuia în orice alt element (video, foto, etc.) ales de FCA în scopul menționat mai sus, respectând demnitatea și decența subiecților reprezentați, fără plata vreunei compensații, acum sau în viitor, pentru orice motiv, către Dumneavoastră sau către o parte terță, fără drept de revizuire sau aprobare a produsului finit sau atribuirea proprietății Conținutului.

1.2 Răspunzând la #YesAlfa, acordați FCA și filialelor, afiliaților, agenților, angajaților, reprezentanților, cesionarilor și oricăror alte persoane care acționează în numele sau sunt autorizate de FCA dreptul de a utiliza conținutul în conformitate cu acești termeni și condiții.

1.3 FCA are dreptul, la propria discreție, de a elimina orice conținut de pe platformele sale de socializare în orice moment și fără motiv sau notificare.

 1. Proprietatea intelectuală

2.1 Răspunzând la "#YesAlpha", declarați și garantați că:

 1. Conținutul este proprietatea Dumneavoastră intelectuală și nu provine din nicio altă sursă;
 2. Conținutul nu contravine dispozițiilor obligatorii și nu încalcă drepturile de autor sau alte drepturi ale terților
 3. ați obținut toate consimțămintele necesare de la terții ale căror imagini apar în conținut, cu condiția ca în conținut să nu fie inclusă, nici măcar parțial, nicio persoană cu vârsta sub 18 ani
 4. nu ați autorizat sau cesionat unei terțe părți utilizarea Conținutului sau a drepturilor conținute în acesta;
 5. nimic din conținutul pe care îl furnizați nu este sau nu va fi considerat defăimător, obscen sau amenințător pentru terți sau, în vreun fel, nu poate încălca vreo lege sau regulament sau hotărârea vreunei instanțe sau autorități guvernamentale;
 6. Aveți vârsta legală și aveți dreptul de a accepta acești termeni și condiții în nume propriu.

 

 1. Identificare

3.1 Răspunzând "#YesAlpha", afirmați că

 1. B) Exonerați și să eliberați FCA de răspundere:

orice pretenții, acțiuni, cereri, cauze de acțiune, revendicări de proprietate intelectuală ale altor părți în legătură cu Conținutul, inclusiv, fără a se limita la, încălcarea drepturilor de autor și/sau a drepturilor de imagine, precum și toate daunele directe și indirecte și substanțiale, costurile, taxele și cheltuielile (inclusiv onorariile legale) pe care FCA le poate suporta;

orice pretenții, cereri, acțiuni, procese, anchete legate de (a) utilizarea Conținutului pe care nu ați consimțit să îl utilizați/licențiați și/sau (b) divulgarea de informații pe care nu ați consimțit să le divulgați (de exemplu, informații confidențiale ale unor terțe părți) și toate daunele directe și indirecte și substanțiale, costurile, taxele și cheltuielile (inclusiv cheltuielile juridice) pe care FCA le poate suporta;

orice altă acțiune, reclamație, proces sau cerere pentru încălcarea garanțiilor prevăzute în clauza 2.1 din acești Termeni și condiții, inclusiv toate pierderile directe și indirecte și substanțiale, costurile, taxele și cheltuielile (inclusiv costurile juridice) pe care FCA le poate suporta;

 1. C) să solicite și să ia măsuri pentru a exclude FCA din orice proceduri și/sau reclamații legale și să despăgubească FCA pentru orice sume sau cheltuieli suportate sau care urmează să fie suportate în legătură cu astfel de proceduri și/sau reclamații și să despăgubească FCA pentru orice pierdere, prejudiciu sau pierdere suferită ca urmare a acestora.

3.2 Răspunzând "#YesAlfa", autorizați, de asemenea, FCA să divulge datele dvs. cu caracter personal oricărei terțe părți care ar putea înainta o reclamație împotriva FCA în temeiul articolului 3.1.

 1. Protecția datelor

4.1 Operatorul de date este FCA Italy S.p.A., cu sediul social: Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino, Italia.

4.2 FCA Italy S.p.A. a desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), care poate fi contactat prin e-mail la adresa dpo@fcagroup.com.

4.3 Operatorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

(a) date de contact (care pot include, de asemenea, numele de utilizator, prenumele, numele de familie);

(b) imagini/fotografii;

(c) alte date cu caracter personal care pot fi incluse în conținut.

 

4.4 Operatorul va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de șase ani, fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a vă retrage consimțământul acordat în mod legal în orice moment, în scris la [privacy@fcagroup.com]. În cazul în care ștergeți conținutul, FCA nu îl va mai utiliza.

4.5 Prelucrarea necesită consimțământul dvs. explicit (exprimat prin răspunsul "#YesAlfa"), care reprezintă temeiul juridic pentru prelucrare.

4.6 Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate manual și/sau cu sprijinul tehnologiei informației pentru implementarea inițiativei "#YesAlfa" și pentru scopurile comerciale stabilite în acești Termeni și Condiții.

4.7 Datele dvs. cu caracter personal pot fi accesate și/sau transferate în scopurile stabilite în clauza 3.6 către angajații și/sau personalul și/sau furnizorii operatorului numiți în calitate de procesatori de date, după caz.

4.8 Orice informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către FCA (inclusiv drepturile persoanelor vizate) sunt cuprinse în politica de confidențialitate a FCA, care este disponibilă aici: https://www.alfaromeo.it/privacy-policies și face parte din acești Termeni și Condiții.

 1. Contact

[FCA], [ADRESA]

Email: […]

Număr: […]

 1. Legea guvernamentală. Jurisdicție

6.1 Prezentul contract este reglementat de legislația italiană.

6.2 În cazul oricărui litigiu care decurge din încheierea și/sau executarea prezentului contract, instanța de judecată din orașul [Torino] va avea competență exclusivă.

 

Răspunzând la #YesAlfa, recunoașteți că ați pus în mod voluntar Conținutul la dispoziția FCA, fără a oferi FCA niciun fel de stimulente, asigurări sau garanții și că ați citit, înțeles și acceptat toți acești termeni și condiții.